Projekt innowacyjny testujący "Śląskie Wyzwania" (zakończony w 2014r.)